20 av dem er bosatt i Vestoppland.

Gjøvikregionen ser så langt ut til å være mindre hardt rammet. Mens Gjøvik har fem personer med påvist smitte, er antallet i nabokommunen Ringsaker er 15. Der har også en person mistet livet som følge av koronaviruset.

Seks personer er innlagt på sykehus i Sykehuset Innlandet.

I landet som helhet er over 1700 smittet, ifølge VG. Folkehelseinstituttet kommer med offisielle tall i 12–tida fredag.

Mørketall

Siden mange personer med symptomer ikke blir testet, er mørketallene store. OA er kjent med at flere personer i Gjøvikregionen har fått beskjed fra fastlegen sin at de kan regne med at de er smittet av koronaviruset når de har ringt og fortalt om symptomene sine.

Ifølge NTB er Influensatallene på veg ned. Nå er det omtrent like mange innlagte med vanlig influensa som med koronaviruset på norske sykehus.

Ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) var 119 pasienter innlagt med influensa i Norge i forrige uke. Til sammenligning er til nå 102 pasienter innlagt med koronaviruset, ifølge helsemyndighetene. 24 pasienter er eller har vært innlagt på intensivavdeling.

Hvert år dør det opp mot tusen personer i Norge av influensa, og på verdensbasis dør hele 650.000 mennesker årlig av influensa, ifølge tall fra Verdens helseorganisasjon (WHO).

Når det gjelder koronaepidemien nærmer det seg nå 240.000 smittede på verdensbasis, mens rundt 10.000 mennesker har dødd så langt.

– Tidlig med tiltak

Avdelingsdirektør Line Vold i FH sier til NTB at hun tror at Norge oppdaget koronautbruddet ganske tidlig sammenlignet med mange andre land.

– Vi ser jo nå med vår testaktivitet at vi ikke avdekker veldig mange smittede. Så det tyder på at vi er relativt tidlig ute, sier hun.

Tiltakene har imidlertid satt arbeidslivet i stor krise, og arbeidsledigheten har skutt i været. Ikke siden depresjonen på 1930-tallet har den vært høyere, sier NHOs sjeføkonom Øystein Dørum.

Det er ventet flere nyhetsmeldinger fredag fra bedrifter som må permittere ansatte.