Det ruller vel 1 million Tesla-biler på verdens veier, drøyt 50.000 av dem i Norge. Tesla-eiere oppfører seg trolig som andre bileiere under pandemien. Men, noe har de som er eksklusivt; et eget verdensomspennende ladenettverk. Med basis i dette kan selskapet Tesla lett se hvor mye Tesla-bilene lades verden over. I grafen ser vi at ladetoppen (100 prosent) ble nådd i januar 2020 i Nord-Amerika (rød linje) og i Europa (sort linje), mens toppen ble nådd i april 2020 i Kina (grå linje). Korona-krisa traff Kina i februar, mens krisa traff Nord-Amerika og Europa april – begge kun på 30 prosent i forhold til toppen. Vi ser at Asia (minus Kina – gul linje) i stor grad har vært uberørt av pandemien med hensyn til biltrafikk. Dette viser i det minste at vi kjørte mye mindre bil mens pandemien raste som verst.

Aftenposten hadde en lignende oversikt den 16. mai, der basert på hvordan mobiltelfoner flytter på seg i Norge. Da Norge ble kunngjort stengt ned den 12. mars falt trafikken mellom kommunene med 16 prosent til den 13. mars, og etter hvert som tiltakene tok effekt ned med 60 prosent.

Nå har den tatt seg kraftig opp igjen. Den 13. mai lå trafikken kun cirka 16 prosent under det normale på landsbasis. I Oslo- og Bærumsområdet lå den rundt 35 prosent under normalen. Ellers i landet har trafikken tatt seg opp igjen til nær det normale, for eksempel 90 prosent i Skien-, Sandefjord- og Fredrikstad-områdene.

Mange har trodd at biltrafikken (og lufttrafikken) vil minke etter koronapandemien blant annet fordi elektroniske møter og hjemmekontor hadde blitt «oppdaget». Tiden vil vise om dette blir resultatet.