Studentenes tilfredshet med studietilbudet er svekket på de fleste områdene, viser en fersk undersøkelse av studiekvaliteten som Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) har foretatt.

I årets Studiebarometer er studentene blant annet spurt om de er bekymret for at koronapandemien har gitt dem en dårligere utdanning enn det de ellers ville ha fått.

Over 60 prosent svarer ja på spørsmålet. For noen utdanningsretninger er hele 74 prosent av studentene bekymret for kvaliteten.

Forstår studentene

Rektor Gard Tekrø Rolid på Fagskolen i Innlandet er ikke overrasket.

– Det er ikke vanskelig å forstå, men jeg tror dette gjelder alle utdanningsinstitusjoner, sier han.

Han mener det er naturlig at det blir slik.

– De to siste studieårene har vært annerledes enn de burde være, sier Rolid.

Ikke overraskende viser undersøkelsen at koronaen også har ført til at fagskolestudentene er betraktelig mindre fornøyde med det sosiale og faglige læringsmiljøet enn før pandemien.

Annerledes undervisning

Studentene er minst positive til bruk av digitale verktøy og mulighetene for medvirkning.

I perioder har mange fagskoler vært nedstengt på grunn av smittesituasjonen, og mange har fått endret undervisningsformen til nettundervisning. Dette ser ut til å ha hatt en negativ effekt på blant annet studentenes motivasjon og det sosiale miljøet på fagskolene, heter det i rapporten.

Studiebarometeret har vært gjennomført for fagskolestudenter siden 2018, og årets fagskolebarometer er dermed det fjerde i rekken.

43 prosent av studentene, eller i underkant av 9.000, har svart på undersøkelsen, som omfatter i alt 61 fagskoler landet over.

1700 studenter

Fagskolen Innlandet har i, i likhet med andre høyere utdanningsinstitusjoner, i stor grad drevet digitalt. Fra skolestart i august 2021 har imidlertid skolen vært i tilnærmet normal drift.

– Men vi har klart fullverdige studieår med eksamener og de prøvene våre studenter skal ta, sier Rolid.

Han understreker at studentene har fått de vitnemålene de har krav på og at dette er fullverdige vitnemål, til tross for at undervisningen har foregått på andre måter.

Skolen har 1700 studenter. Mellom 300 og 400 av disse er fulltidsstudenter. Resten er deltids- og nettbaserte studier og ulike modulutdanninger som er utviklet og gjennomført i direkte kontakt med ulike bedrifter.

– Modulutdanningene har kommet som et nytt tilbud det siste året, sier Rolid.

Han forteller at dette ofte er korte spissede moduler der bedrifter for eksempel ønsker påfylling av en spesiell type kompetanse for sine ansatte.

Har kohorter

Gard Tekrø Rolid opplyser at Fagskolen Innlandet har satt inn flere tiltak denne høsten for å bedre det sosiale miljøet og læringsmiljøet.

– Vi iverksetter tiltak som vil gjøre det å være student til en bedre opplevelse, sier han.

De har full drift fra denne høsten og få tiltak som begrenser aktiviteten. Likevel har de opprettholdt at klassene er sine egne kohorter, og de forsøkes å holde atskilt også rundt det sosiale, slik som i kantine og liknende.

– Vi gjennomfører ulike tidspunkter for når de skal gå inn ulike innganger for eksempel, sier Rolid.

Gjennom pandemien har Fagskolen Innlandet opplevd få tilfeller av smitte. At skolen har vært fysisk stengt for studenter i lange perioder og at det stort sett har vært drevet digitalt er en stor del av forklaringen, men også at studentene har vært organisert i kohorter når de har vært til stede har også vært viktig, sier rektoren. Når landet nå åpnes enda mer vil det bli en enklere hverdag, og en slipper å være like engstelig for at både studenter og ansatte tas ut i karantene.