Kontrollutvalget: Ikke nok å anse seg selv som habil - omgivelsenes oppfatning er avgjørende

Kontrollutvalget i Søndre Land mener folkevalgtopplæringen bør styrkes når det gjelder opplæring i habilitetsregler.