Kontrollutvalget frikjenner kommunens kjøp av Huntonstranda

Kontrollutvalget har sett på hvordan kommunen har håndtert kjøpet av Huntonstranda. De finner ikke noe å sette fingeren på, men enkelte læringspunkter.