Kontrollutvalget fornøyd med håndteringen av fastlegekrisen i Gjøvik

Det var ingen innvendinger å spore da kontrollutvalget i Gjøvik behandlet håndteringen av fastlegesaken fredag.