Kontrollerte over 700 biler ved skoler på Gjøvik og Raufoss

Delte ut et forholdsvist høyt antall beltegebyrer.