Flertallet i befolkningen ønsker å beholde kontantstøtten, mens Rødt, Ap, SV, Høyre og Venstre ønsker å avskaffe den. Flertallet i folket er altså i utakt med det politiske flertallet.

Sentio gjorde for kort tid siden en undersøkelse for Klassekampen som viser at 54,6 prosent av befolkningen ønsker å beholde kontantstøtten. At bare KrF, Sp og Frp ønsker å beholde ordningen er et paradoks.

I 1998 ble kontantstøtten innført av regjeringen Bondevik 1. I dag, 23 år senere, fungerer ordningen slik at foreldre med barn mellom ett og to år, som ikke benytter fulltidsplass i barnehage, kan motta opptil 7500 kroner i måneden for hvert barn, i støtte.

Selv om bruken av kontantstøtten har sunket noe de senere årene, mottok likevel 28,3 % av barna i den aktuelle aldersgruppen kontantstøtte per mars i 2021, ifølge opplysninger fra NAV.

Motstanderne av støtteordningen hevder at kontantstøtten i dag hovedsakelig fungerer som en ventestøtte for barn som ennå ikke har fått barnehageplass. De mener at den derfor bør omgjøres til en ventestøtte som avvikles når barnet får plass i barnehagen.

Aina Alfredsen, leder i Norges Kvinne- og Familieforbund, avfeier dette. Hun sier til NTB at forbundet har kontakt med et stort antall foreldre som ikke ønsker at barna skal begynne i barnehage før de er halvannet til to år gamle.

Kontantstøtten har gitt mange foreldre en verdifull og kjærkommen valgfrihet og mulighet til å bruke mer tid med barnet sitt i en viktig, sårbar og uerstattelig periode av livet.

Frihet til å gjøre ulike valg for barna sine er en viktig verdi for familiene. I KrF ønsker vi å ta vare på den verdien og muligheten, og vi er glade for at flertallet i folket er enig med oss i dette. Det at bare en drøy fjerdedel av barna bruker ordningen, er ikke et saklig argument for å avvikle den.

Når norsk barnehagepolitikk diskuteres er ikke barnets beste alltid det tyngste argumentet. Arbeidslivsinteresser, likestilling og integrering synes å veie vel så tungt. Vi mener at foreldrene selv i hovedsak vet sitt barns beste, og vi ønsker at foreldrene skal få ta beslutningen om når det er riktig for deres barn å begynne i barnehage.

Tidligere i sommer garanterte Aps Anette Trettebergstuen for at en rødgrønn regjering vil fjerne kontantstøtten. Etter at også Høyre på sitt landsmøte i vår valgte å gå inn for å avslutte ordningen, kan det uansett hvilken regjering landet måtte få etter høstens valg, se ut som at kontantstøtten står i fare for å forsvinne.

En av KrFs store hjertesaker trenger likevel ikke være tapt! Dersom folket vil, kan de gi KrF mandat til å videreføre ordningen og valgfriheten. Du kan være med å bestemme dette ved å stemme KrF!

Vi har en jobb å gjøre med å overbevise våre samarbeidspartnere om at kontantstøtteordningen er mye mer enn en ventestøtte. En eventuell ny borgerlig regjering med KrF må videreføre kontantstøtten. Det handler om å gi foreldrene mulighet til å velge det de mener er best for sine barn og sin familie.