Mange har gjort sin egen vri i gjengivelsen av vedtaket som ble gjort i Helse- og omsorgsdepartementets foretaksmøte med Helse Sør-Øst på tirsdag. Tolkningene er følgelig også blitt ren ønsketenking fra motstandere av Mjøssykehuset.

Protokollen fra møtet viser at HSØ har fått følgende oppdrag:

«Foretaksmøtet ber HSØ RHF innen 10. mars 2023 belyse:

• hvordan en mulig trinnvis utvikling i Mjøssykehuset-alternativet kan bidra til å redusere risiko i omstillings- og utviklingsprosessene organisasjonen må gjennomgå.

• mulig risikoreduserende tiltak knyttet til bibehold av medarbeidere i fasen fram til byggestart.

Ad første kulepunkt har noen fått det for seg at nå er Mjøssykehuset i fritt fall og referansealternativet 0+ er igjen aktuelt. Hvordan er det mulig å tolke dette til fordel for 0+? Her står det jo svart på hvitt at HSØ blir pålagt å belyse om mulig trinnvis utbygging av Mjøssykehuset kan bidra til å redusere risiko i omstillings- og utviklingsprosessene organisasjonen må gjennomgå.

Ad andre kulepunkt sier Busterud til HA at det er viktig at statsråden vil ha utredet rekrutteringen til Mjøssykehuset bedre; «få fram hvem som skal jobbe der og hvorfra de skal komme». NRK Innlandet påstår også at rekrutteringen til Mjøssykehuset må utredes ytterligere.

Det er en total mistolkning av ordføreren og NRK om tilleggsoppgaven. Det skal utredes hvordan SI kan beholde sine ansatte under omorganiseringen.

Kjerkol har ingen merknad til det som er utredet om framtidig rekruttering.

Men som sedvanlig er Busteruds uttalelser, meninger og fortolkninger de eneste fornuftige og korrekte for blant andre Hamar Arbeiderblad i sykehussaken.

Jovisst er det berettiget å kritisere sendrektighet fra statsråden i denne saken. En treghet som i verste fall kan føre til ytterligere forsinkelser av Mjøssykehuset. Men slik Kjerkol nå har ordlagt seg, er det absolutt ingen tvil om at Mjøssykehuset ligger fast.

Og takk for det.