Pandemien har rammet de fleste, noen mer enn andre. En gruppe som har betalt dyrt for alle restriksjoner er alle de eldre som har sine hjem i kommunens ulike boformer, enten det er bokollektiv, omsorgssentre eller på sykehjem. Perioder med besøksforbud har vært vanskelig for både beboere og pårørende. De som har vedtak om en dagaktivitetsplass har mistet tilbudet i perioder, noe vi vet fører til store utfordringer for både personene selv og deres pårørende.

Nasjonalforeningen Gjøvik Demensforening søkte Helsedirektoratet om midler som ble benyttet til å holde små konserter på de ulike omsorgssentrene i adventstida. Elisabeth Aaslund og Vidar Sundbakken tok oppdraget og besøkte Sørbyen, Bjørkelia, Haugtun, Snertingdal og Biri før jul. Åslundmarka og Nordbyen får besøk av de samme musikerne på nyåret.

At sang og musikk skaper glede og delaktighet fikk jeg oppleve da jeg deltok på sangstunden på Biri Omsorssenter. Kjente og kjære sanger sto på repertoaret og mange sang med.

Det er et stort ønske- og håp om at pandemien slipper taket snart slik at dørene kan åpnes og sangstunder og andre tiltak som skaper litt variasjon i hverdagen kan gjenopptas.