Konfliktrådet har mottatt færre voldssaker i Oppland

Artikkelen er over 1 år gammel

I det første halvåret av 2019 har konfliktrådet i Oppland fått inn 33 voldssaker. Det er en nedgang sammenlignet med fjoråret.

DEL

I Oppland har konfliktrådet hatt stabile sakstall. I løpet av 2019 har de mottatt 143 saker. Det er dermed ikke en endring fra første halvdel av 2018.

Konfliktrådene i Norge har i år til sammen mottatt 3895 saker. Det viser en nedgang på fem prosent i antall saker fra fjoråret.

I pressemeldingen fra konfliktrådet i Oppland kan de derimot opplyse om at de har registrert små endringer fra første halvår i fjor. Både når det kommer til sakstype og saksforhold.

Nedgang i voldssaker

Selv om det fremdeles er voldssaker som dominerer når det kommer til saksforhold, har det vært en nedgang i denne kategorien. I fjor håndterte konfliktrådet i Oppland 44 saker som omhandlet vold, mens de i år har hatt 33 saker.

Voldssaker utgjør nesten en fjerdedel av samlet saksmengde konfliktrådet i Norge har mottatt.

Det har også vært flere endringer i år sammenlignet med fjoråret.

Saker om ulike former for trusler har gått ned fra 32 til 13 saker sammenlignet med første halvdel av 2018. Nærmiljøkonfliktene er også redusert.

Annen kriminalitet og annen konflikt har hatt en liten økning, som for eksempel arbeidslivskonflikter, konflikter i familien, ordensforstyrrelser, dokumentforfalskning og trafikk.

Når det gjelder sakstyper har straffesaker overført fra politiet hatt en liten nedgang, mens henvisning av henlagte saker har hatt en økning.

Seks ungdommer har blitt dømt

I løpet av dette halvåret er det i alt seks ungdommer som har blitt idømt ungdomsstraff eller fått ungdomsoppfølging i Oppland.

Tre ungdommer mellom 15 til 18 år har blitt idømt ungdomsstraff, mens 21 har fått ungdomsoppfølging siden det ble iverksatt for fem år siden. Vold og narkotika er hyppige lovbrudd blant disse ungdommene, ifølge pressemeldingen.

I Norge har 32 ungdommer fått ungdomsstraff, mens 221 har fått ungdomsoppfølging i løpet av dette halvåret.

Artikkeltags