Vi fikk den midt i fleisen fredag 11. desember, innstillingen til ny sykehusstruktur i Innlandet - Gjøvik med omegn, ble plassert på et sidespor, men forhåpentligvis ikke parkert for godt. Nytt spesialistsykehus er forslått lagt til Brumunddal, et sted som plutselig dukket opp av hatten for noen uker siden, etter år med diskusjoner og en politisk enighet om plassering ved Mjøsbrua. Lurer på om helseminister Høie kjente til dette på sin «rundreise» i Innlandet i vår, da han skulle sondere terrenget. Var Brumunddal på kartet da?

Vi ble filleristet fredag, det står om framtida vår – utvikling, arbeidsplasser, næringsvirksomhet og bosetting. Sykehuset i Gjøvik var veldrevet og gikk med overskudd før helseforetaksmodellen tok over og begynte dissekeringen.

På møtet fredag sa Gerd Elisabeth Nonstad, medlem i styringsgruppa; «Vi håper ikke det blir politisk uro nå, slik at dette ikke blir noe av». Jo, det blir det.

Øystein Berge, også fra styringsgruppa, la fram en samfunnsanalyse på møtet. Han hadde noen snodige argument, hevdet; «samfunnsanalysen viser at de aller fleste sykehusansatte kommer til å bo i byene i framtida – vi mener Brumunddal har best rekrutteringsevne». Han sa det! Han sa også «halvparten av dagens ansatte vil da ha gått av med pensjon (i 2040)» - ergo så måtte han mene at det ikke vil bli født og utdannet flere folk på vestsida av Mjøsa, som kan rekrutteres derfra.

Hvor er hensynet til pasientene, som de påstår er det viktigste – de burde ha kortest mulig reisevei fra alle byene med omegn? Det gjør en forskjell med Brumunddal eller Mjøsbrua. Byene må stille mest mulig likt med hensyn på avstand til sykehuset, arbeidsvei/og reisevei for pasientene. Samfunnsanalysen det henvises til, er mye av grunnlaget for at Brumunddal kom opp som alternativ, altså ikke hensynet til pasientene. Vi vet ikke nå, hvordan bosettingen blir om 20 år.

Jeg lurer veldig på hvor «bygrensa» til Brumunddal sør, mot Hamar går. Vil tro ordfører Busterud står klar på grensa for å finne tomt der, eller kanskje finnes det ingen tomt i Brumunddal (noe Helse sør-øst muligens allerede vet, de svarte veldig unnvikende om aktuell tomt på møtet), slik at sykehuset allikevel «må» bygges i Hamar, Busterud har jo tegningene klare. Er han i det hele tatt opptatt av noe samarbeid i Innlandet – gjelder det ikke kun å «vinne», og flire av de andre. Et dårlig trekk når det skal jobbes for innbyggerne i hele fylket.

Sykehuset Innlandet / Helse sør-øst roter det til for seg selv med vingling, underkommunisering og mangel på åpenhet. Planleggingen må startes på nytt. Alt kan ikke endres etter en samfunnsanalyse som er høyst usikker. Om Gjøvik parkeres av denne saken, mister akuttsykehuset, mange arbeidsplasser, og i tillegg legger ny vei i tunnel under byen, vil vi radere oss selv helt fra kartet.

Kompromisset for å godta bygging i Brumunddal, må være bru over Mjøsa direkte fra Gjøvik til Nes, og vei / bru rett til Brumunddal. Hvordan kan dette ellers bli et bedre tilbud for pasientene fra vestsida, Gjøvik, Hadeland, Toten. Land og Valdres? En bruforbindelse fra Gjøvik, vil korte kjøretiden til sykehuset betraktelig, i stedet for å kjøre om Biri. Det ville knytte sammen vest- og østsida av Mjøsa. På sikt ville byene vokse sammen, og bli til Mjøs-hovedstaden, gi et felles arbeidsliv og helt andre utviklingsmuligheter, for alle parter.

Det bor kun 969 flere personer i Hamar enn i Gjøvik (tall fra SSB 2. kvartal 2020), men Hamar oppfører seg allerede som mjøshovedstaden.

Ingeniørkunsten har utviklet seg betraktelig siden Mjøsbrua ved Biri ble bygget. Hardangerbrua er et godt eksempel, Vestlandet har «fått» flere nye, store bruprosjekt, mellom små samfunn der det ikke bor mange, mens Innlandet ikke engang greier å få til ei bru mellom de største byene! En kombinasjon av hengebru og faste brupeler nærmere Nes, der det ikke er så dypt, burde gå. På Vestlandet er bruene spleis mellom stat, kommune og bompenger. Selvsagt er det mulig – det er et spørsmål om vilje. Vi evner å reise til månen og bygge oljeinstallasjoner på havets bunn – men å konstruere ei bru mellom Gjøvik og Nes, ser ut til å være et av verdens mest utfordrende prosjekt. Eller?