For syvende år på rad viser NHOs kompetansebarometer at 6 av 10 bedrifter i Innlandet ikke får tak i kompetansen de trenger. For å komme oss ut av krisen og posisjonere oss i den grønne omstillingen, må vi ha nok folk med kompetansen vi trenger for framtiden. Det er behov for et kompetanseløft for å fortsette å ha konkurransedyktige bedrifter i innlandet og bevare og skape trygge jobber framover.

Ut fra kompetansebarometeret er etterspørselen etter håndverkere og teknologer fremdeles stor blant NHOs medlemsbedrifter. Det er viktig at dette budskapet blir formidlet til de unge gjennom god karriereveiledning. Flere må få kunnskap om alle mulighetene yrkesfag gir. Yrkesfagelever og fagarbeidere er gull verdt. 60 prosent av bedriftene trenger flere ansatte med yrkesfaglig bakgrunn, og halvparten trenger flere fagarbeidere. Det er behov for et teknologiløft i hele utdanningssystemet. 4 av 10 sier de har behov for ingeniører og tekniske fag. En av fire bedrifter (24 prosent) har et kompetansebehov innenfor høyskole/master.

Ved Nammo i Raufoss Industripark er Anne Silje Østfelt (19) første års lærling innenfor TIP-faget (teknikk og industriell produksjon). Anne Silje visste ikke hva hun ville bli, men visste at hun ville lære best ved praktisk arbeid og tenkte derfor at TIP ville være et godt sted å begynne. I dag hevder hun at dette er det beste utdanningsvalget hun kunne tatt, og er godt fornøyd med valget.

Slike eksempler som Anne Silje trenger vi å løfte frem for å få flere til å ta valg som bedriftene etterspør kompetanse innenfor. Anne Silje viser at ved å tenke utenfor boksen kan man øyne nye muligheter. Ut fra kompetansebarometeret er dette et smart valg. TIP-kompetansen er den mest etterspurte retningen innenfor yrkesfag i Innlandet. Av de bedriftene som oppgir i kompetansebarometeret at de har behov for yrkesfaglig kompetanse, oppgir 35 prosent at de har behov for teknologi og industrifag.

Intek Engineering er et annet eksempel. Dette er en ingeniørbedrift som driver med automasjon og robotisering for bedrifter innen alle typer industrier i Norge. Inteks leder Anita Hager har vært leder i bedriften fra hun var 28 år gammel. Anita brenner for at industrien skal ha en fremtid i Norge, og at Norge beholder posisjonen som et foregangsland ved å bruke teknologiske hjelpemidler for å effektivisere og sikre arbeidsplasser. I dette hevder hun også at kompetanse er nøkkelen og at de hele tiden må være i forkant. Dette gjør de ved å stimulere til kompetanseheving, ha gode utdanningsløp og ved å sette fagarbeideren i fokus.

Politikken må sørge for at etter- og videreutdanning og livslang læring blir mye enklere for folk flest. Bedriftene ønsker å heve kompetansen til sine ansatte. Utdanningssystemene våre må tilpasses slik at kompetansepåfyll mens man står i jobb, blir den nye normalen. Med sterk internasjonal konkurranse vil dette store kompetansegapet kunne bety kroken på døra for mange bedrifter i vår region. Tiden er inne for at bedriftene også rustes til å ta tak i egne problemer. Særlig innenfor to områder kan det være et stort potensial.

Et annet moment er grønn omstilling. Nesten tre fjerdedeler av bedriftene er helt eller delvis enig i at bedriften deres blir berørt av klima- og miljøkrav. 60 prosent oppgir at de i stor eller noen grad vil ha større behov for kunnskap for å tilpasse seg for å imøtekomme klima- og miljøkrav for fremtiden. Norske bedrifter står klare til å gjennomføre det grønne skiftet – men grønn kompetanse kan bli mangelvare. Utdanningene må komme på banen og utdanne langt flere til kompetanse på grønn omstilling.

NHO har klare forventninger til at utdanningssystemet kan levere den kompetansen som etterspørres. Bedriftene er klare, de trenger kompetanse og du kan være løsningen.