Det grepet ønsker BCW (Burson Cohn & Wolfe) å hjelpe Innlandet med å feste. Det er også derfor de tidligere politikerne Ketil Kjenseth (V) og Svein Håvar Korshavn (H) fra Gjøvik er hentet inn som seniorrådgivere i selskapet.

– Ketil og Svein Håvar har inngående kjennskap til og gode kontakter innenfor industrien i Innlandet. Det ønsker vi å dra veksler på, sier Kristian Sarastuen, selv fra Ringelia i Søndre Land.

Store muligheter

Sarastuen mener det ligger store muligheter for Innlandet i videreutvikling av bioøkonomien og etablering av ny industri basert på fornybart råstoff.

– Vi kommer til å se en eksplosiv vekst innenfor denne næringen, dersom Stortinget og regjeringen legger til rette for dette. Vår jobb er å hjelpe selskapene å navigere i dette landskapet, styrke selskapenes konkurransevilkår og bistå dem med å finne industrielle samarbeidspartnere som kan bidra til å utløse nye muligheter, sier Sarastuen.

Han mener industrien i Innlandet, og da spesielt Raufoss-industrien, er verdensledende innenfor sitt felt.

– Det vet de godt på Raufoss, og de som bor i Innlandet kjenner også godt til det. Men dessverre er det ikke like godt kjent på lands- eller internasjonalt basis. Det er her vi kan gjøre en jobb, understreker Sarastuen.

Han mener alt ligger til rette for økt vekst i innlandet.

– Vi besitter et sterkt kompetansemiljø, har mye plass tilgjengelig og har tilgang på nok kraft. Det er en suksessoppskrift, mener han og understreker at det er store, globale aktører som er sultne på råstoff og fornybar energi.

– BCW er et globalt selskap som jobber tett på industrien også på globalt nivå. Der ser vi en voldsom interesse fra selskapene til å finne samarbeidspartnere og iverksette nye etableringer, sier han.

Utnytte hverandre

Sarastuen legger ikke skjul på at BCW ønsker å være med og tilrettelegge for disse nyetableringene, og peker på at mange ser etter partnere for å etablere «på tvers-kompetanse».

BCW

Het i over 40 år Burson-Marsteller, men gikk inn i det nye tiåret som Burson Cohn & Wolfe.

Burson Cohn & Wolfe er et fullintegrert kommunikasjonsbyrå som lager løsninger innenfor alle industrier, disipliner og kulturer.

Burson Cohn & Wolfe har 157 kontorer og er tilstede i 110 land.

BCW tilbyr rådgiving innenfor områder som:

* Merkevarebygging

* Identitet og design

* Medier og kriser

* Public affairs

* Digital strategi

* Research og analyse

* Kampanjer

BCW ble av PRovoke media kåret til årets nordiske byrå og verdens beste kommunikasjonsbyrå i 2020

– Ta for eksempel de som etablerer datasentre. Dette er sentre som har svært stort kraftforbruk. Hvordan kan denne restkraften utnyttes, og hvem kan bruke den? Slike samarbeidspartnere letes det etter, framholder han, og påpeker at det også letes etter samarbeidspartnere mellom bedrifter, utdanningsmiljøer og offentlig sektor.

Han understreker at myndighetene også må ta sin del av ansvaret for å tilrettelegge for samarbeid med bedrifter i utlandet.

– Vi ser hvor flinke andre lands myndigheter er til å tilrettelegge for de store, globale selskapene. Det må også norske myndigheter ta ansvar for, mener han.

Penger ikke noe problem

Sarastuen sier det er «forferdelig mye penger der ute som skal investeres», og understreker at store selskaper nærmest leter etter prosjekter som de kan gå inn og støtte.

– Mange skal tilfredsstille bærekraftområdet, og prøver å finne prosjekter med riktig størrelse. For disse er ikke penger noe problem, understreker han.

Sarastuen peker også på at Innlandet har mye spennende å vise til innen bioøkonomisegmentet, er i verdensklasse når det gjelder lettmetall og er langt framme internasjonalt når det gjelder informasjonssikkerhet og digitale flater.

– Det er mye som rører seg, og det er spennende å se hvor giret dette distriktet er på vekst og utvikling og eventuelt hvilke type virksomheter man vil være med og bygge opp. Slik jeg ser det er det plass til to-tre milliardvirksomheter i dette området, sier Sarastuen.

Legge til rette

Ketil Kjenseth og Svein Håvar Korshavn peker begge på viktigheten av at det legges til rette for at arbeidstakere fra både inn- og utland kan etablere seg i distriktet.

– Skole er et eksempel. Vi har allerede et internasjonalt miljø både ved Gjøvikregionen International School og ved NTNU, samt IB-linje ved videregående skole og Vitensenter i byen. Det vil også være viktig at ektefeller kan skaffes arbeid i distriktet, og det er viktig med et komplett kompetansemiljø, sier de, og nevner også relativt billige boliger og nærhet til fjell og vann som faktorer som kan trekke arbeidskraft til distriktet.

Selv om mye er på plass, er trioen likevel klare på at det tar tid å bygge opp miljøer.

– Dette er ikke gjort over natta, dette er maratonjobbing. Det er også et poeng at man ikke kan være best på alt. Man må levere varene og finne noen spydspisser, sier de, og tar til orde for at hele Innlandet må sees under ett.

– Vi må samarbeide om det vi kan og konkurrere om det vi må, mener de, og peker på at en ny regjering også byr på nye muligheter.

– Perioden fram til det nye statsbudsjettet blir lagt fram er viktig. Det er nå det er viktig å vise seg fram, fastslå Ketil Kjenseth, og får følge av Svein Håvar Korshavn.

– Det tas mange viktige avgjørelser på kort tid. Det gjelder å henge med, sier han.