Kommuneoverlegen: – Vi hadde ikke ventet at alle disse skulle være smittet