Legekontorer ringes ned og folk tropper opp og forlanger å bli testet etter utenlandsopphold i vinterferien. Kommuneoverlege Jens Mørch i Vestre Toten understreker at det er viktig å ta kontakt med fastlegen dersom en mistenker smitte, men:

– Personer som ikke har symptomer skal ikke testes, og folk skal ikke troppe opp på legekontoret, sier Jens Mørch. Flere legekontorer har kontaktet kommuneoverlegen etter stor pågang fra publikum.

Ring, ikke stikk innom

Kontakten må tas via telefon eller elektronisk. Ikke gå til legekontoret. Dette er for å unngå kontakt med andre mennesker, og minimere risikoen for ytterligere smitte.

– Det er avgjørende at man tar kontakt, men gjør det på telefonen. Da kan man også snakke med legen om hvor man har vært og slik avgjøre om en bekymring er begrunnet. Å la være kan faktisk være i strid med blant annet smittevernlovens bestemmelser ved at man kan smitte andre, sier Mørch.

– Har man rett på sykmelding dersom man må isoleres i 14 dager?

– Det har man. Ved denne indikasjonen kan telefonisk sykmelding gis. Den informasjonen har jeg fra NAV, sier Jens Mørch.

Prøvene kan tas hos fastlege – eller hjemme

Når det gjelder prøver for å få avdekket eventuell koronavirus-smitte, kan de tas hos fastlegen.

– Prøvetaking avtales med legen, og vil foregå gjennom at pasienten i egen transport kommer til legekontoret på slutten av dagen. Det er for å unngå kontakt med andre. Den som tar prøven vil da ha smittevernutstyr, forklarer Mørch.

Prøven sendes inn for svar, og det tar ifølge Mørch noen dager før svaret er klart.

– Foreløpig er det slik at vi må sende inn prøvene, det arbeides for at dette skal kunne gjøres lokalt, sier Jens Mørch.

Mørch skriver i en e-post til Oppland Arbeiderblad at Folkehelseinstituttet har kommet med råd og veiledning, og henviser til disse.

– Informasjonen kan med fordel gjengis. Å forhindre spredning av falsk informasjon er også et smitteverntiltak, skriver Mørch.

Rådene er sammenfattet lenger ned i artikkelen.

«Hotline» til kommuneoverlegen

Fastlegene har, ifølge Mørch, egen «hotline» til kommuneoverlegen. Slik kan de diskutere strategi.

– Fokus er naturligvis på pasienten, men ikke på bekostning av andre på venterommet eller personell, ifølge Mørch.

I en tidlig fase er det viktigste å fange opp det enkelte tilfelle for å hindre eller bremse smittespredning.

– Samtidig så forbereder kommunene seg på å håndtere en situasjon der smitten kan bli så utbredt i samfunnet, at slike tiltak ikke lenger er hensiktsmessig. Men vi er ikke der ennå, heter det videre i e-posten fra kommuneoverlege Jens Mørch.

Folkehelseinstituttets råd

Kilde: Folkehelseinstituttet, 31.01.20 og 10.02.20

Hva skal du som har hatt mulig kontakt (lav risiko for smitte) gjøre?

Det er kun liten risiko for at du har blitt utsatt for smitte, men vi anbefaler følgende tiltak de første 14 dagene etter siste kontakt med person med mistenkt eller påvist 2019-nCoV:

  • Praktiser god håndhygiene (Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann) – Kontakt lege dersom du får feber, hoste eller andre symptomer fra luftveiene

Hvordan kan du bli smittet med 2019-nCoV (koronavirus)?
Sykdommen smitter som ved forkjølelse og influensa ved at virus overføres fra luftveiene hos en syk person gjennom små dråper. Smitten kan skje gjennom luften ved at den syke nyser eller hoster på personer som står i nærheten, ved direkte kontakt via hendene til den syke, eller ved indirekte kontakt via inventar eller gjenstander.

Hvor lenge kan du være smittet før du utvikler symptomer?
Tiden fra smitte til symptomer oppstår er 2-12 dager, vanligvis 3-7 dager. (Inkubasjonstid)

Hva er symptomene på infeksjon med 2019-nCoV?
Det nye koronaviruset fører til luftveisinfeksjon og kan gi alt fra milde symptomer til mer alvorlig sykdom. Feber og hoste er vanlige symptomer.

Hvordan diagnostiseres sykdommen?
Tidlige symptomer kan ligne på mange andre infeksjonssykdommer (bl.a. vanlig forkjølelse og influensa) slik at diagnosen ikke kan stilles uten laboratorietester. Diagnosen stilles ved hjelp av prøve fra nese, hals eller lunger fra person med symptomer på koronavirus, etter nærmere vurdering av lege. Det er ikke hensiktsmessig å teste personer som ikke har symptomer.

Hva gjøres hvis jeg får påvist sykdommen?
Personer som får påvist koronavirusinfeksjon vil isoleres hjemme eller på sykehus, avhengig av sykdommens alvorlighetsgrad. Mange vil kun ha milde symptomer, men isolering gjøres for å redusere risikoen for å smitte andre.

Råd til den som er isolert hjemme med mistanke om smitte

Begrens nær kontakt med andre personer i hjemmet
Dersom mulig, bør du oppholde deg og sove i et annet rom enn andre du bor sammen med. Har dere flere bad og toaletter, bør du bruke et separat bad og toalett. Dersom dere kun har ett, er det viktig at du bruker eget håndkle.

Følg med på symptomer
Ta kontakt med lege, helst per telefon, hvis sykdommen din forverres (for eksempel dersom du får pustevansker).

Legebesøk
Dersom du ikke har egen bil og må til legen eller må oppsøke annen helsetjeneste, ring helsetjenesten og fortell at du har eller blir vurdert for å ha 2019-nCoV-infeksjon. Dette vil hjelpe helsetjenesten med å iverksette tiltak for å hindre at andre blir smittet.

Innkjøp
Du bør ikke selv gå i butikk eller lignende. Legen skal i samråd med kommunelegen vurdere hvem som kan hjelpe deg med nødvendige innkjøp. Avhengig av situasjonen, kan dette være en nabo eller andre, for eksempel hjemmetjenesten.

Håndvask
Vask hendene hyppig og grundig med såpe og vann. Du kan også bruke et alkoholbasert hånddesinfeksjonsmiddel, dersom såpe og vann ikke er lett tilgjengelig.

Bruk kirurgisk munnbind
Det er ikke nødvendig at du bruker munnbind når du er alene på rommet, men du bør ha på munnbind når du skal forlate rommet. Hvis munnbind ikke er tilgjengelig, bør munn og nese tildekkes med papirlommetørkle eller annet. Dersom noen skal komme inn i rommet du er i, bør de benytte munnbind.

Hosting og nysing
Dekk munnen og nesen med et papirlommetørkle når du hoster/nyser, eller host/nys i albukroken. Kast brukte papirlommetørkler umiddelbart, og vask deretter hendene dine.