Kommuneoverlege: – Vi går inn i en ny fase. Den usikkerheten vi får nå er noe vi må venne oss til

– Det knytter seg betydelig spenning til at vi går fra isolering til å åpne opp for et nærvær som vil bli opplevd som utfordrende