I en nyhetsmelding lagt ut på sine nettsider skriver statsforvalteren at regjeringen har vedtatt at ukrainske flyktninger som bor i privat regi, får hjelp til livsopphold og kommune tjenester.

Det er justis- og beredskapsdepartementet som har gitt instruks til Utlendingsdirektoratet (UDI) om at kommuner som har ukrainske flyktninger boende i kommunen, men utenfor asylmottakssystemet, kan få tilskudd fra UDI.

Kompenseres økonomisk

Ordningen er frivillig.

Statsforvalteren skriver at kommunene kompenseres økonomisk for utgifter til lovpålagte tjenester med å overta ansvaret for personer som er omfattet av ordningen, og som bor hjemme hos familiemedlemmer eller andre innbyggere i kommunen frem til bosetting.

Kommunen vil også ha ansvaret for å gi ytelser til livsopphold til de som ikke kan forsørge seg selv.

323 nye asylsøknader

Fredag ble det registrert 323 nye asylsøknader fra Ukraina, det melder NTB. Totalt er det 1541 nye asylsøkere den siste uken. Torsdag og onsdag ble det registrert henholdsvis 206 og 360 nye søknader om asyl fra ukrainske borgere.

UDI begynte å oppgi oversikt over ukrainske asylsøkere til Norge den 25. februar. Siden da har det kommet 3.175 søknader.

FN anslår at nesten 6,5 millioner mennesker er drevet på flukt inne i Ukraina på grunn av Russlands invasjon.