Kommunen tok over bygg i Raufoss til 45 millioner

Vestre Toten kommune går fra å leie til å eie.