Gå til sidens hovedinnhold

Kommunen og boligbyggelaget må sterkere inn i boligbyggingen i Gjøvik

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

De siste årenes utvikling har bidratt til stadig økende sosiale forskjeller. For en del av befolkningen blir drømmen om å eie sitt eget hus uoppnåelig. Kommunen må ha bedre tilbud til mennesker i bolignød. Vi kan ikke stole på markedet, men trenger en storstilt sosial boligbygging for å sikre vanlige folk bolig til levelige priser. Dette er kanskje det viktigste fordelingspolitiske virkemidlet de neste årene, ved siden av et rettferdig skattesystem. Husbanken må gjenreises som det sentrale gjennomføringapparat for en sosial boligbygging, må tilføres betydelige ressurser, og støtteordningene må styrkes slik at de treffer utvikling av boliger som tilfredsstiller politiske målsettinger.

Rødt har foreslått en ikke-kommersiell boligsektor, og har fått gjennomslag for det i det politiske samarbeidet i blant annet Bodø og Oslo. På den måten viser vi at det fins et alternativ til dagens usosiale boligpolitikk, og at vi kan begynne lokalt. I Danmark bor én million mennesker i leieboliger hvor ingen skummer fløten.

Gjøvik har hatt nedgang i folketallet i flere år. Vi må få opp folketallet og dermed skatteinntektene. Sosial boligbygging er et viktig virkemiddel. Dette må komme høyere på dagsorden. Kommunen og boligbyggelaget må sterkere inn i boligbyggingen i Gjøvik og ikke overlate det til lokale eiendomsspekulanter som skal få «utvikle» områder, de er mest interessert å utvikle sin egen kapital.

Rødt Gjøvik & Land sier i vårt lokalprogram at det i alle utbyggingsprosjekt til boligformål må legges til rette for rimelige alternativer til ungdom og andre med liten betalingsevne. Sosial boligbygging må være en del av alle reguleringsplaner. Leie til eie, der leietakere med dårlig eigenkapital kan inngå leiekontrakt og eventuelt kjøpe boligen på sikt, er et eksempel på sosial boligpolitikk. Det har en også forsøkt med hell her i Gjøvik.

Kommentarer til denne saken