Kommunen ber om hjelp til å bekjempe den giftige og aggressive planten

Østre Toten ber om mer støtte til å bekjempe den giftige planten kjempebjørnekjeksen i årene som kommer.