Gå til sidens hovedinnhold

Vi er ett Land

Artikkelen er over 5 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Hvem kan samle Land til ett rike? Jo, vi kan. Allerede nå kan vi forhåndsstemme, og 30. mai er siste sjans for oss som er innbyggere i Nordre og Søndre Land å si vår mening. Denne muligheten mener jeg vi skal benytte til å si ja til ett Land.

Entusiasmen i debatten om kommunesammenslåing og regjeringas reform generelt er nærmest ikke til stede. Regjeringa har ikke lagt opp til noen folkereform, eller demokratireform om du vil. Prosessen preges av korte tidsfrister, forvirrede lokalpolitikere, nysgjerrige men bekymra innbyggere, lite innhold og bestemte fylkesmenn. Det er ikke rart mange innbyggere nå sier de ikke vet hva de skal stemme ved folkeavstemninger, for det er mange som har bidratt til at vi som innbyggere skal føle at vi nettopp ikke vet.

Men, hvem er det egentlig som vet bedre enn akkurat deg? Det er du som kjenner hvordan hverdagen er her i Land, hva trenger du fra det offentlige og hvordan mener du at et godt offentlig tilbud best kan i varetas. Jeg har tro på at dette vet du selv. Vi trenger ingen flere utredninger eller konsulenter til å synse om hva som er best for landingen, jeg tror nemlig at dette vet landingen best selv. Nettopp derfor er det viktig at du går til stemmeurnen disse dager.

For meg handler det mye om identitet, og troen på at framtidas oppgaver best løses for alle innbyggere med en større kommune enn det vi er i dag. Land kommune vil være passe stor. Vi er i dag to veldig like kommuner, og landingen har allerede en felles identitet. Jeg mener vi da vil være tjent med en felles ordfører, rådmann, kommunalsjefer og liknende.

Rådhus og kommunale tjenester vil kanskje sentraliseres, men framtida ligger ikke i at vi besøker rådhuset mellom 8 og 16 lenger. Vi trenger gode og tilgjengelige tjenester uavhengig av dette. Rollen som ordfører vil aldri være knyttet opp mot kontorplassering, for dette handler først og fremst om å møte folk der folk er. Måtte det være på butikken, arbeidsplassene, festivaler og liknende. Det handler i alle fall ikke om å sitte mest mulig inne på ordførerkontoret, samme hvor det er plassert. Politikk handler om å ta valg for framtida. 30. mai skal du ta ditt valg. Donald Trump vil bygge mur. Jeg vil fjerne grensa, slik at vi kan leve sammen som et Land.

Kommentarer til denne saken