Gå til sidens hovedinnhold

En kommune – tre kommuner?

Artikkelen er over 5 år gammel

Kommentar Dette er en kommentar, skrevet av en redaksjonell medarbeider. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdninger.

I 1964 var det vanskelig å se for seg den verden vi lever i nå. Hva slags verden kan unge mennesker i dag forvente seg i 2030? Det er da de skal sitte med ansvaret for det samfunnet de tar over etter oss. Derfor er det helt avgjørende at de unge blir inkludert i den prosessen vi setter i gang nå. Deres synspunkter må bli hørt!

Mange mennesker blir skremt av tanken på forandring. Ikke minst hvis hele grunnlaget for livene deres, arbeid og virke i samfunnet blir berørt. Ved endring i kommunens virksomhet der den enkeltes daglige funksjon og oppgaver kan bli endret, tatt bort, blir det skapt utrygghet. Det er en svært menneskelig reaksjon. Da kommer snart ulyst og motvilje. Forandring er ikke lett, selv om den er aldri så godt begrunnet. Leserinnlegg og uttalelser fra sentrale personer vitner om det samme.

Forandringen – hvem får ansvaret? Stor sett er det de samme personen som står for planlegging og drift i kommunene i dag og deres måte å tenke på, som også vil bli i nærmeste framtid. Har vi noen grunn til mistillit og tro på at de vil sørge for at alle posisjoner blir besatt av personer fra bare Lena, Raufoss og Gjøvik. Og at vi vil få et styre som bare tilgodeser de tre sentrene? Vil utviklingen i en sammenslått kommune bli så mye annerledes enn den fornuftige og konstruktive tendensen vi ser i dag?

Rimeligvis vil alle gode krefter i de tre kommunene sammen sørge for at en ny kommune vil ivareta det beste fra det vi har i dag. En slik utvikling ville jo være helt i pakt med de demokratiske spillereglene vi har praktisert i snart 200 år og som befolkningen kan innvirke på gjennom valg ved å plassere sine kandidater der de ønsker, enten de kommer fra den ene eller andre kommunen.

Viktig å respektere folks engstelse og uvilje mot endring. Det er velkjent og realt. Nå er det en uttalt vilje i de tre kommunene til å slå seg sammen, Da virker det som å gå altfor lang når noen trekker vidtgående slutninger om ødeleggende konsekvenser av kommunesammenslåingen bare basert på rene gjetninger.

Når så mange ønsker å samle seg om en kommune, er sjansen også stor for å lykkes. Utfordringene må vi ta etter som de dukker opp. Vi har en enestående sjanse til å få til noe helt nytt. Ingen kunne i 1964 se for seg de endringene som har skjedd siden og hvilke tiltak vi måtte sette inn for å møte en ny tid. Organisering av kommunene våre skal løse utfordringene i 2030. Da er det viktig at den ungdommen som må gå i spissen i framtida blir med og utformer det samfunnet vi skal overlate dem nå.

Vi har et ansvar – stem for en ny stor kommune!

Kommentarer til denne saken