Kommune i Nord-Norge spøkte med rasfare på 1. april: – Jeg kan ikke fatte og begripe at offentlige ansatte kan tillate seg slikt

Karlsøy kommune varslet om kolonnekjøring og rasfare. Meldingen var en aprilspøk