Kom igjen, sa skolen, da eleven tok med sitt eget hus

Spennende, var responsen fra Nansenskolen da de ble kontaktet av en elev som ønsket å ha med sitt eget hus. I Lillehammer jobbes det med et pilotprosjekt for slike boformer.