Gå til sidens hovedinnhold

Kollektivtrafikk i eigenregi

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

SV fremma, saman med Ap, forslag om å utrede drift av kollektivtrafikken i eigenregi i utvalg for samferdsel 9. november, og får nå solid støtte frå Fagforbundet.

Innlandet SV meiner at kollektivtrafikk ut på anbod er distriktsfiendtlig, og vi mister moglegheit til å styre gjennom politiske vedtak. Kollektivtrafikken i eigen regi vil gje fylkeskommunen styring på gode og trygge arbeidsforhold for sjåførane, heiltidsstilllingar, anstendige lønns- og arbeidsvilkår og moglegheit til å bidra til betre kollektivtilbud for innbyggjarar og næringslivet i heile fylket. Fylkeskommunen vil også få betre kontrol på å nå eigne mål om utsleppsreduksjon. På sikt vil det også gje innsparingar på administrasjon og betre utnytting av køyretøy og materiale.

I fylkesutvalget fekk forslaget fra SV og AP fleirtal og dermed gjennomslag. Nå står det att å sjå om fleire støtter opp om forslaget i Fylkestinget sitt desembermøte.

Kommentarer til denne saken