Søndre Land kommune har onsdag mottatt to godkjente vannprøver uten spor av forurensning fra MjøsLab, og friskmelder dermed drikkevannet i Fall i Søndre Land.

Det var mandag denne uken at det ble oppdaget en privat brønn som var koblet til det kommunale nettet, og denne brønnen hadde store mengder sykdomsfremkallende bakterier.

I samråd med kommuneoverlegen sendte teknisk sjef Per Egge ut kokepåbud til alle de drøyt 600 husstandene som er tilknyttet høydebassenget i Fall.