Knut er lei hagetyver

Knut Jemtland er oppgitt etter å ha hatt flere uvedkommede i hagen etter mørkets frembrudd.