Knut (63) har skapt suksesshistorier blant ungdom i 40 år. – Det viktigste for alle er å bli sett og hørt

Det er spesielt en ting som ikke har forandret seg siden rektor Knut Solhaug (63) fikk sin første jobb som nyutdannet lærer i 1980. – Den gode samtalen er like viktig nå som da. Ungdom ønsker å bli sett og hørt, sier han.