Det er en opplevelse å få komme til Klomsteinroa på Biri. Ikke bare på grunn av folka som bor der, men også naturen som råder rundt dem. Slik er det mange plasser i Gjøvik. Et annet fellestrekk som er ved slike områder i kommunen vår er også relativt dårlige mobilforhold og snautt med bredbånd og fiber. Det gikk vi vi i Senterpartiet til valg på å gjøre noe med. Nå gjør vi det!

Jeg er den første til å beklage de forholdene som våre innbyggere har fått oppleve både i Klomsteinroa og i kommunens øvrige grisgrendte strøk for øvrig når det gjelder både tilgang til breibånd og mobile forhold. Nettopp derfor står det i Senterpartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstres politiske plattform for Gjøvik at «Alle innbyggere i kommunen skal ha god mobildekning og tilgang til høyhastighets bredbånd. Denne utbyggingen må skje i samarbeid mellom bygdesamfunn, organisasjoner, fylkeskommunen, staten og utbyggere. Gjøvik kommune skal i sine budsjetter sette av midler til dette.»

Forhandlingene om å tilby fiber og mobilforhold til våre innbyggere har vist at det er kostnad å ta. Det vil koste om lag 115.000 kroner per husstand for å nå innbyggerne i Åslendet og Klomsteinroa. Dyrt? Ja. Men verdt hver en krone. For det er vårt prinsipielle syn at innbyggerne som bor grisgrendt har har like mye krav på å ha gode forhold som de som bor i sentrum av Biri eller Gjøvik. Å sikre våre innbyggere tilgang til mobil og fiber er en samfunnsoppgave.

Les også

Det er noe nydelig og norsk over det at enorme Telenor nå har lille Klomsteinroa på sitt kart

Fra før er det fra Gjøvik kommunes side bevilget 22 millioner kroner til bredbåndsutbygging i kommunen. Nå legger vi ytterligere 23 millioner kroner til på bordet for å komme i havn.

Vi ser at vi som kommune tar en stor del av regningen. Fra stat og fylkeskommune har vi fått 7,6 millioner kroner i støtte til utbygging i Vardal, Biri Øverbygd og Kollstoppen samt Klomsteinroa, Åslendet, Breiskallen- Skumsjøen, Ytterroa, Øverroa og Dalborgen.

Når vi nå legger de siste millionene på bordet, skal det sikres at om lag 1 590 husstander i kommunen får tilgang til bredbånd. Vi er også i forhandlinger om å få satt opp ei mobilmast til innbyggerne i Klomsteinroa. Som vi har sett av nyhetsoppslag den siste uka er det dårlige forhold. Det er ikke holdbart i vår tid. Enten det er som næringsdrivende, skoleelever eller som privatpersoner vi har behov for tjenester, skal vi favne alle – også på dette området. Riktignok må innbyggerne betale 10 000 kroner i tilkoplingsavgift. Men jeg tror at fiber er et samfunnsgode på linje med telefonen var i sin tid, og at det derfor lønner seg for folk å knytte seg til fiberen som kommer. Med tanke på et senere videresalg av boligene vil det også være et pre.

For enkelte innbyggere kan det bli et alternativ med mobilt bredbånd. Enkelte hytteområder vil fortsatt være utenfor tilbudet, fordi våre statlige organer bare gir støtte til ordinære boliger. Også her kan mobilt bredbånd fra leverandørene være aktuelt.

Utbyggingen framover til 2022 blir et betydelig løft for kommunen, og ikke minst gjør vi våre innbyggere litt tryggere i hverdagen når vi kan sikre dem tilgang til ulike tjenester. Offentlige etater krever også etter hvert at mer og mer skal digitaliseres. Da må vi sørge for at innbyggerne har forutsetninger for å være med på leken.

45 millioner kroner er mye penger å bruke i en tid der ressursene er knappe. Men at det er helt rett å bruke det på våre innbyggere, er jeg ikke i tvil om.