Gå til sidens hovedinnhold

Klinsj om fiber-utbygging og TV-pakker – nå også utsettelse

Fiber-utbygging utsettes - stolpene er for dårlige.

For abonnenter

– Kommunenes avtaler om fiberutbygging i Gjøvik, Land og på Toten handler om bredbånd til innbyggerne – ikke TV-pakker.

Det sier Aage Sommerstad, prosjektleder for telefoni og fiberutbygging i kommunene i Gjøvikregionen.

Han fant det denne uken nødvendig å irettesette Telenor og Eidsiva Bredbånd på vegne av kommunene i Gjøvikregionen for selskapets markedsføring av fiberbredbånd til innbyggerne i de offentlig subsidierte utbyggingsområdene i Gjøvikregionen.

– Kommunene bidrar med 100 millioner kroner for at hele befolkningen skal få bredbånd. Utbyggingskontraktene som er inngått handler om fiberbredbånd og kun det. Det er greit nok at utbyggerne også vil selge TV-pakker som et supplement til de som ønsker det, men ikke som det dominerende produkt i det som kommuniseres, sier Sommerstad.

Subsidiert utbygging

Med 100 millioner kroner fra kommunene selv, bidrag fra fylkeskommunen i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har kommunene i Gjøvikregionen hatt ute anbud i tre runder for utbygging av bredbånd i områder uten kommersiell utbygging.

Kommunenes valgte leverandører er Eidsiva Bredbånd og Telenor, som nå er i gang med feltsalg i flere av områdene. Egenandelen for innbyggerne er satt til 10.000 kroner per adresse.

Les også

Nå går fiber-toget for 728 husstander i Gjøvik og på Toten

– Folk reagerer

– Henvendelsen fra kommunene gjelder for begge leverandørene da vi opplever saken likt på begge, sier Sommerstad.

– Vi får stadig henvendelser fra innbyggere som er blitt oppsøkt av feltselgere, og reagerer på det de er blitt tilbudt. Selgere kommer med ferdig utfylte kontrakter til kundene – også noe per post – som inkluderer TV-pakke. Vi har også fått tilbakemeldinger på at selgerne gir inntrykk av at dette ikke er noe kunden selv kan velge inn eller ut av en avtale, men at det er slik avtalen er, sier han.

Krass henvendelse

Akkurat dette er også temaet i den skriftlige henvendelsen han på vegne av kommunene sendte til Telenor og Eidsiva Bredbånd denne uken.

«Jeg vil på det sterkeste påpeke at dette ikke er riktig og ikke går under redelig oppførsel fra leverandøren. Vi har en avtale som går på bredbånd. Noe annet har vi ikke avtalt leveranse av. At kunden kan få tilbud om TV-pakke er noe helt annet så lenge de kan ta stilling til dette selv», skriver Sommerstad i henvendelsen.

Det kan også inngås avtaler via leverandørenes salgssider på internett. Eksempelvis kan innbyggere i aktuelle utbyggingsområder i Søndre Land inngå avtale om fiberbredbånd med tre ulike TV-pakker inkludert. Til de som kun ønsker fiberbredbånd – det bestillingen fra kommunene handler om – skriver Eidsiva Bredbånd følgende: «Vi tar kontakt».

– Må opphøre

– Vi har bedt om at denne vektleggingen av TV-pakker opphører. Jeg har fått tilbakemeldinger fra både Telenor og Eidsiva Bredbånd om at de vil korrigere seg og ta opp det vi har påpekt med sine selgere, sier Aage Sommerstad.

Det var klinsj mellom Eidsiva Bredbånd og kommunene også i fjor sommer. Da handlet det om at Eidsiva Bredbånd som utbygger markedsførte at de ville plassere prosjekter i «utbyggingskøen» etter hvert som det ble oppnådd salg til halvparten av adressene innenfor et utbyggingsområde.

Da gikk kommunene utbyggeren i rette med at avtalene dem imellom handler om at fiberbredbånd skal bygges ut uansett – uavhengig av salg – i det aktuelle områdene.

Les også

Bredbånd-utbygger prøvde en «frekkis». Da reagerte de lokale kommunene

Utsettelse

For et par uker siden varslet Eidsiva Bredbånd både Søndre Land og Gjøvik om utsettelse av prosjekter som skulle bygges ut i løpet av 2021. Det vil si Landåsbygda og Lausgarda-Skjeskroken i Søndre Land, samt Redalen-Kollshaugen og Vardal i Gjøvik.

Les også

Bredbånd-halleluja til 20 millioner i Søndre Land

– Dette er vi ikke særlig fornøyd med, men vi har akseptert forklaringen som plausibel. Utsettelsen kommer av at luftstrekkene med fiber skal strekkes på stolpene til eierne av elektrisitetsnettet. Omfanget av dårlige stolper som må skiftes ut før den kan strekkes fiber på dem er større enn utbyggerne hadde forutsett. Vi har bedt dem gjøre forsinkelsen så liten som mulig, sier Aage Sommerstad, prosjektleder i Gjøvikregionen.

Eidsiva endrer

OA har lagt fram problemstillingene rundt markedsføringen av TV-pakker og utsettelsen av utbyggingene i Gjøvik og Søndre Land for Trond Skjellerud, administrerende direktør i Eidsiva Bredbånd. Han svarer følgende:

– TV-pakker er det enkleste å svare på, for her er vi helt enige med kommunene. Utbyggingen handler om fiberbredbånd. TV-avtale er noe kunder som ønsker det kan velge i tillegg, sier han.

Når OA leder Skjellerud inn på Eidsivas egen salgsside for utbyggingsområder i Søndre Land, svarer han følgende:

– Slik som dette har jeg aldri sett at vi har gjort det før. Slik skal det ikke være. Dette skal jeg sørge for at vi endrer på, sier han.

Dårlige stolper

Når det gjelder utsettelsene i Gjøvik og Søndre Land svarer han følgende:

– Tilstanden på stolpene hadde vi ikke detaljert oversikt over før detaljprosjekteringen som ble gjort i fjor sommer og høst. Mange stolper viser seg å være i dårlig forfatning. Da må vi enten sette opp nye eller grave oss rundt. Ny detaljprosjektering av disse utbyggingsområdene pågår nå. Vi har varslet kommunene om utsettelse på seks måneder noen steder og ett år andre steder. Det vi samtidig håper er at den nye detaljprosjekteringen skal gi oss svar som kan redusere forsinkelsen til det halve, sier Trond Skjellerud, administrerende direktør hos Eidsiva Bredbånd.

Les også

Lista for omsorg legges høyere – pårørende stoler ikke på kommunen

Kommentarer til denne saken