Klimautfordringer

Av
DEL

MeningerOgså Paul Lindviksmoen støtter den unge klimaaktivisten Greta Thunberg, og han avviser de som ikke tror på menneskeskapte klimaendringer. Det som er viktig i hans innlegg (datert 18. oktober), er at han får fram at sterk befolkningsvekst i utviklingsland kan være like alvorlig klimatrussel, som store CO2-utslipp i industriland.

Hadley-senteret i London har publisert prognose for klimaet sent i dette århundret, med to verdenskart. Temperaturkartet viser at temperaturstigningen blir størst i Arktis, der mye havis nå smelter bort. Uten havis som «beskyttelse» mot varme fra Atlanterhavet, vil også mye landis på Grønland smelte bort: Så mye at det vil bidra noe til stigning av havnivået!

Det kartet viser at det kan bli relativt stor temperaturstigning også i Amazonas-området i Sør-Amerika. Én årsak til det er tydelig på nedbørkartet, som viser størst reduksjon av nedbøren nettopp der. Begge deler blir følger av at naturskogen felles eller brennes på veldig store arealer, så de blir beitemark for kjøttfe. Med lite vegetasjon der det før var mye, blir det både noe tørrere og noe varmere klima i det området.

Avskogingen har kommet langt i Etiopia og noen andre land i Afrika, og i mange land i Asia: Nettopp avskoging var viktig årsak til både flom- og tørkekatastrofer i både Kina og India i forrige århundre. Regimet i Kina har satt i gang omfattende skogplanting, for å «reetablere» skog på store arealer som kan unnværes som jordbruksarealer. Regimet i India har en nasjonal plan med et tosifret antall digre kanalprosjekter, for å «flytte» vann fra områder med skadeflommer til andre områder med alvorlige tørkeproblemer. Den planen er dessverre for ambisiøs, og «står i stampe».

Noen har hevdet at det var tørke, avlingssvikt og stigende matpriser, som utløste voldsomme protestaksjoner i byer i Syria, som ble «slått ned» med soldater som hadde skarp ammunisjon, så det ble opptrapping til borgerkrig der. Å hevde at Assad-regimet burde ha satset noe mer på kunstig vanning og tilsvarende mindre på oppbygging av militærmakt, er kanskje etterpåklokskap?

Ensidig fokusering av CO2 som årsak til negative klimaendringer er uheldig. Dels fordi det – som antydet her – også er andre årsaker til det; men mest fordi de mest negative klimaendringene blir hardere tørke og flere skadeflommer, som bør takles med mer direkte-virkende tiltak enn utslippskutt. Det er viktig å ha klart for seg at det er fattige bønder i fattige land som oftest rammes av tørke eller flom. Dermed vil det nye verdensproblemet negative klimaendringer «opprettholde» det gamle verdensproblemet fattigdom!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags