Viktig at ungdom engasjerer seg!

Vestre Toten skal få egen klimaplan. Forslag til planprogram er lagt ut til offentlig ettersyn og frist for innspill er 19. mai.

Det er selvsagt svært viktig å ha en konkret plan for hvordan vi i vår kommune – sammen og hver enkelt av oss- kan være med på å redusere de menneskeskapte utslippene. Vi har bare én klode! Vi må ta ansvar for at denne kloden blir passet godt på så den blir bra å bo på for kommende generasjoner! Selv er jeg 70 år, men har helt fra ungdomstida vært opptatt av natur, miljø og klima. Jeg husker godt at jeg leste meg opp på forurensingsfaren før avsluttende eksamen i norsk på gymnaset- og fikk en oppgave om det i nynorsk stil! Det var i 1969. Nå vet vi MYE mer om konsekvensene av de menneskeskapte utslippene- og utslippene har økt enormt etter 1969.

Det er viktig at ungdom engasjerer seg i miljø- og klimapolitikken. Det er dere og alle deres etterkommere det angår.

Dere finner planprogrammet på Vestre Toten kommunes hjemmesider under kunngjøringer. Dokumentet er også lagt ut på Biblioteket. Les den og følg med videre i planarbeidet. Klimaplanen skal være ferdig til godkjenning i Kommunestyret høsten 2022 etter en planlagt høringsperiode i forkant.

Da jeg valgte parti i ungdomsåra ble Venstre naturlig valg for meg, blant annet pga. miljø- og klimapolitikken. Nå er etterhvert (nesten) alle partier opptatt av klima, og uavhengig av partitilhørighet er det VIKTIG å følge med og engasjere seg i dette arbeidet. Kanskje dere har det som tema på skolen? Østre Toten er i gang med å utarbeide sin klimaplan, Gjøvik har en ferdig plan. Dette burde vel vært en interkommunal plan, for klima og miljø kjenner ikke til kommunegrenser!