Vi er den første generasjonen som ser konsekvensene av klimaendringene, og den siste som kan gjøre noe med det. I vårt forrige møte fikk fylkesutvalget i Innlandet presentert FNs ferskeste klimarapport. Den levner ingen tvil. Klimaet krever at vi tar grep både lokalt og globalt.

Det er gledelig at flere nå vekter klima tungt før de går til stemmelokalet. Folk vurderer de politiske partiene basert på det vi gjør, ikke på hva som blir sagt i valgkamp. Det gjør de klokt i. Velgerne lar seg ikke lure av grønn polish på bensinbilen. Det er full utskifting av motoren som gjelder.

Arbeiderpartiet viser at vi tar klimaansvar rundt omkring i landet. I Innlandet fylkeskommune har vi mål om å bli fossilfrie innen 2025. Noe av det viktigste vi gjør er å lage klimabudsjett og -regnskap, investere i grønne arbeidsplasser, bruke innkjøpsmakta og ta grep for en utslippsfri kollektivtrafikk. Klimatiltak skal ikke komme på toppen av alt annet, men vi må gjøre det vi allerede driver med bærekraftig. Vi har derfor etablert en klimaledelse for fylkeskommunen, og den er det jeg som fylkesordfører som leder sjøl.

Framtida er utslippsfri. Forrige uke besøkte jeg Røykenvik i Gran kommune, der den nye elektriske Randsfjordferja Elrond monteres. Det er viktig for å sikre et trygt og forutsigbart ferjesamband på Hadeland, men det er også en god klimasak. Ved at bilene slipper en omveg på flere mil, sparer vi miljøet for utslipp. Batteriene på ferja er beregnet til å bruke om lag 30-40 kwh strøm per tur. Det tilsvarer omtrent 20 vanlige panelovner, i de 6-7 minuttene ferja bruker på turen over fjorden.

Neste prosjekt er utslippsfri passasjerbåt på Mjøsa. Vi har fått 2,1 millioner kroner i klimasatsmidler til å etablere rute mellom Gjøvik og Hamar. Og det siste året har jeg åpnet nye bussanbud i både Hamar og Lillehammer, der vi har rullet ut til sammen 35 nye elbusser. Den utviklingen skal vi sørge for at fortsetter, både i by og bygd.

De fleste erkjenner at oljealderen snart tar slutt, og vi må forberede oss på det. For Innlandet åpner det eventyrlige muligheter. Vi er en del av løsningen når Norge skal satse på nye grønne næringer, blant annet på en framtidsretta bioøkonomi. Jonas Gahr Støre besøker Innlandet ofte, og han er alltid tydelig på at vi skal føre en klimapolitikk som kutter utslipp og skaper jobber.

Arbeiderpartiet er tydelige på at klimaambisjonene må opp fra dagens nivå. Vi forplikter oss til å kutte 55 prosent av de norske klimagassutslippene målt mot 1990 innen 2030, og mener Norge må være en pådriver for at verden sammen forplikter seg til å begrense temperaturøkningen til 1,5 grad.

Vi skal ivareta vanlige arbeidsfolk, samtidig som vi bygger et mer bærekraftig samfunn. En Ap-ledet regjering skal være et soleklart alternativ til Høyre og Frp. De beste løsningene for klima, miljø og arbeidsplasser finner vi når arbeiderbevegelsen og miljøbevegelsen setter seg rundt samme bord. La oss sette i gang!