Klimakrise, om 30 eller 50 år?

Av
DEL

MeningerAnne Sultana Douvlos er representant for MDG i Gjøvik. Hun har skrevet innlegg (datert 27. november) med ett ønske: At politikerne også i Gjøvik erklærer klima- og miljøkrise nå.

I verdensbyen London er det stort senter for meteorologi og klimaforskning, som for en tid siden publiserte prognose for klimaet sent i dette århundret, med ett verdenskart som viser hvordan temperaturene vil endres, og ett til som viser sannsynlige endringer av nedbøren.

Denne prognosen er ment å gjelde for 2080-åra. Med fortsatt store globale CO2-utslipp, kan den bli virkelighet i 2070. Med fortsatt økende globale CO2-utslipp, kan den bli virkelighet allerede i 2050!

Helhetsinntrykket av temperaturkartet er at det blir bare 1,5 grader temperaturstigning ute på de store havene; men 3 grader temperaturstigning inne på kontinentene. Havene dekker 2/3 av denne planeten, så det globale gjennomsnittet – som kalles «global oppvarming» – blir da 2 grader.

Helhetsinntrykket av nedbørkartet er at det blir enda mer nedbør der det var rikelig også før, og enda mindre der det var relativt lite også før. Særlig det sistnevnte kan oppfattes som skremmende, når det har vært tørkekatastrofer og til og med ørkenspredning også før!

For 10 år siden var det global klimakonferanse i København, som begynte med store håp men sluttet med store skuffelser. I årenes løp er det lansert mange opplegg for å bremse ned CO2-utslippene; men så langt har lite skjedd på den fronten: Det eneste som duger er nok stor CO2-avgift i alle land; men dette er nok dessverre utopi!

Når det går dårlig med CO2-håndteringen, blir det enda viktigere å håndtere vann på best mulig måte: Utviklingslandet India var tidlig ute med en nasjonal vannplan; men den ble altfor ambisiøs, så lite av den er gjennomført så langt. Både India og nabolandene Pakistan, Nepal og Bangladesh trenger nok mye bistand utenfra, til bedre planlegging og finansiering av store vannprosjekter! Kan Norge – med digert oljefond – bidra mye mer enn nå til dette?

Undertegnede tror at det blir klimakrise om 30-50 år, og at nedbørutviklingen blir vel så viktig som temperaturutviklingen: Det blir enda viktigere enn hittil å skaffe mer vann til tørre områder på de store kontinentene Asia og Afrika. Mest for å skaffe mer og bedre mat til fortsatt voksende befolkning, særlig i Afrika. Også fordi ekstremt høye dagtemperaturer vil unngås, med energikrevende fordamping fra store jordbruksarealer med kunstig vanning. (Regnskogklima er bedre enn ørkenklima!)

Jo Heringstad

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags