Klimaforsker: Her er Gjøviks beste klimatiltak

Seniorforsker Asbjørn Torvanger ved Cicero sier at tomme dieseldrevne busser gir liten klimaeffekt, men gassen fra gammel søppel er gull verdt.