Klimaengasjert? Plant skog i Afrika

AKTIVT ENGASJEMENT: Skogplanting har blitt obligatorisk i en del skoler i Kenya.

AKTIVT ENGASJEMENT: Skogplanting har blitt obligatorisk i en del skoler i Kenya. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Nylig var det mye styr omkring elever som streiket for klima og fikk ulovlig fravær for dette. I Kenya har de en annen tilnærming. Lokalt klimaarbeid handler blant annet om å plante skog. De kristne kenyanske skolene i hele Kiisi registrerer ikke ulovlig fravær i den sammenheng. Årsaken er at skogplanting har blitt obligatorisk i skolen. Dette har vært mulig gjennom støtte fra Plant Et Tre på Biri.

I Norge brukes miljø- og klimabegrepet om hverandre og skaper forvirring. Klima kan være flere ting. Det kan være lokalt vegetasjonsbasert målbart klimaperspektiv (som skogplanting) eller det kan være et mer religiøst og trosbasert globalt klimaperspektiv (som jakten på Co2).

Engasjement er viktig for en dokumenterbar miljø- og klimasak. Det kan være mange måter å ta skjeen i egen hånd på for ungdom som vil gjøre noe konkret for miljø og klima. Som eksemplet fra Kenya der kristne skoler har organisert teoretisk og praktisk opplæring omkring CO2s betydning for skogen og klimaendring som følge av lokal skogreising.

Gjennom undervisningen forventes det at elevene og studentene ikke bare lærer om, men faktisk gjør noe konkret for klimaendring. I Kenya vokser trærne så fort at studenter og elever selv allerede etter 2-3 år kan høste fruktene av sin innsats.

Et forslag for aktiv ungdom som vil gjøre noe for klima: Reis til Afrika (eller Midtøsten) og plant skog. Flere afrikanske land har fått rasert skogene sine, enten av kolonistene, innbyggerne selv eller kriging innbyrdes. Flere land har bare noen få prosent skog igjen. Det har gitt katastrofale følger for temperatur, nedbør, grunnvannstand, jorderosjon som følge av vind og nedbør og solens ødeleggelse av humuslaget.

Skogreising er derfor et svært viktig tiltak for det lokale klima. Skogreising bryter vind og hindrer sandstorm. Temperatursenkningen kan være hele 16 grader C lavere i skyggen. Skogreising øker humuslaget i jorden, hindrer avrenning av kraftig nedbør og flomkatastrofer. Det får kilder og oppkomme tilbake og gir rent drikkevann.

Plant Et Tre utfordret for 4-5 år siden et femtitalls kenyanske skoler på alle nivåer om å gjøre noe med den lokale menneskeskapte klimaforandringen. I dag er det overbevisende målbare resultater på grunn av skogplanting helt inn til skolebygningene. Både rektorer og lærere er engasjert i undervisningen, og alle er med på den praktiske gjennomføringen av skogreisingen.

Partiet De Kristne vil oppfordre Gjøviks skolesjef og alle rektorer og lærere til å se på muligheten for å bidra til praktisk kunnskap for elevene om hva klimaendringer egentlig handler om, og etablere et prosjekt der elevene deltar i skogplanting i Afrika og selv ser hvilke endringer det bidrar til. Et slikt praktisk engasjement for klimasaken gir nye verdifulle holdninger og en praktisk løsningsorientert kunnskap.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken