Klima i kommunepolitikken

Ole-Jacob Christensen

Ole-Jacob Christensen

Av
DEL

Meninger

Hva gjorde du for å forhindre klima- og miljøkrisen? Dette spørsmålet vil vi uten tvil bli konfrontert med i framtida, vi som stiller til valg i høst. Fram til i dag må svaret bare være: langt fra nok. Klima og miljø har ikke vært tema i lokalpolitikken. Slik kan det ikke fortsette.

Klimastreikene til ungdom verden over viser at de som kommer til å få føle konsekvensene av klimagassutslippene i fullt monn med god grunn har mistet tålmodigheten. Hvis vi ikke handler nå, kan endringene i klimaet bli umulige å stoppe. Konsekvensene vil bli uhåndterlige. Matproduksjonen kan svikte for 1–2 milliarder mennesker, vannforsyningen kan forsvinne for like mange.

Klimaendringer ble et viktig politisk tema allerede for 30 år siden da FNs klimapanel la fram sin første rapport. Siden da har klimagassutslippene bare fortsatt å øke–på tross av stadige løfter om at det motsatte skulle skje.

Skal klimakrisen avverges, må vi handle nå. Og handle sterkt. Vi som stiller til valg til høsten, må–hver på vårt nivå – gjøre hva vi kan for å redusere de klimagassutslippene som vi kan påvirke.

Derfor forplikter jeg meg til å legge avgjørende vekt på klima- og miljøkonsekvensene av alle beslutninger jeg som folkevalgt skal ta, bl.a. ved å forslå: 1: Å innføre klimabudsjett i min kommune, og foreslå å ansette en klima- og miljørådgiver.

2: Å fremme tiltak for et bedre kollektivtilbud med hyppigere avganger, tilbud om bestillingsbusser der det er aktuelt og bygging av busskur.

4: Å ta i bruk fornybar energi som solstrøm, solvarme, jordvarme eller vannvarme i nye kommune bygg, og å installere dette i eksisterende bygg ved fornyelse av eksisterende varmeanlegg (f.eks. utskifting av oljefyring).

5: Å bruke mest mulig tre og andre fornybare, miljøvennlige materialer i offentlige nybygg.

6: Å prioritere jordvern framfor veibygging og etablering av og utvidelse av bilbaserte kjøpesentre.

7: Å ta vare på utmarka i fjell og skog. Hyttebygging må tilrettelegges slik at det ikke kommer i konflikt med friluftsliv, viktige naturverdier og nåværende eller framtidig beitebruk.

8: At min kommune blir vennskapskommune med en kommune i en av de mange øystatene som trues av oversvømmelse på grunn av klimaendringer.

9: At kommunale institusjoner kjøper inn lokal og eller økologisk mat så langt det er mulig, gjerne ved å opprette innkjøpsavtaler direkte med lokale bønder.

11: Å forby bruk av kjemiske sprøytemidler på offentlige arealer.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags