Klart for ringvirkningsanalyse av Norsk Akevittfestival: – Stort og kjempeviktig for utviklinga av Gjøvik

Line Kildal i Byen vår Gjøvik trykker på startknappen og sier at det er klart for å starte en viktig jobb i forhold til å finne ut hva store arrangementer har å si for handel, næringsliv, reiselivsbransjen og omdømmet til Gjøvik som by.

DEL

– Dette blir en kjempejobb for oss men veldig viktig å få gjort. Den vil vise hva det har å si at vi har slike arrangement. Denne analysen kommer også til å få en overføringsverdi til andre store arrangement som byen har eller kan tenkes å ha, eksempelvis Byfesten, sier Kildal.

I prosjektbeskrivelsen til ringvirkningsanalysen vises det til at Norsk Akevittfestival og Mætt ta mat har vært i drift siden 2011 og har etter hvert blitt en etablert og meget godt besøkt festival med mat- og drikkekultur i fokus.

«Hensikten med ringvirkningsanalysen er å vise bidragsytere og eiere effekten festivalene har, for reiseliv, handel, miljø og næringsliv ellers i regionen. Samtidig ønsker man med analysen å få et bedre verktøy til å utvikle festivalene videre i riktig retning og utvikle en bærekraftig økonomisk modell for festivalene», står det i beskrivelsen.

Hvor store ringvirkninger festivalene har, avhenger blant annet av hvor mye innkjøp som gjøres lokalt, hvor stort tilreisende publikum festivalene har og hvor mye penger disse tilreisende legger igjen lokalt.

«Vel så viktig som de økonomiske bidragene, er de andre verdiene som festivalene bidrar med. Den er en viktig arena for frivillig arbeid og kan være med på å få fram både nye kulturtalenter og løfte lokale og norske matprodusenter. Festivalene bidrar også gjennom å bygge lokal identitet, omdømme og attraktivitet», står det i beskrivelsen.

Målgruppen for ringvirkningsanalysen er styret i Norsk Akevittfestival og Mætt ta mat, eksisterende eiere og eventuelt framtidige eiere av festivalene.

VIKTIG: – Dette blir en kjempejobb for oss men veldig viktig å få gjort, sier Line Kildal. Her sammen med Ida Marie Ringerud etter kokkekamp innsats under fjorårets akevittfestival.

VIKTIG: – Dette blir en kjempejobb for oss men veldig viktig å få gjort, sier Line Kildal. Her sammen med Ida Marie Ringerud etter kokkekamp innsats under fjorårets akevittfestival. Foto:

Leverandøren av ringvirkningsanalysen skal innenfor budsjettrammen komme med en analyse av ringvirkningene til Akevittfestivalen og Mætt ta mat. Herunder kommer hvilke ringvirkninger festivalene har økonomisk, samfunnsmessig og kulturelt. BVG støtter med arbeidstimer der det er behov.

Hele analysen i sin helhet vil bli utført av Samfunnsøkonomisk Analyse, med bistand fra Byen vår Gjøvik. Tilbud fra SØA er mottatt og prosjektet igangsettes så snart finansiering er i orden. Analysen vil bli utført gjennom 2019, med forarbeid i forkant av festivalen og innhenting av data under og etter festivalens gjennomføring i oktober. Ferdig rapport skal foreligge innen desember.

MATBODER: Matgata vil bli lengre med gratis bodplasser for matprodusenter.

MATBODER: Matgata vil bli lengre med gratis bodplasser for matprodusenter. Foto:

– Analysen vil også danne grunnlaget for en utviklingsstrategi for hvordan akevittfestivalen kan og skal vokse. For vi ønsker jo å vokse. Vi har allerede bestemt at vi skal ha ei dobbelt så lang matgate. Fra postplassen i Storgata og ned til jernbaneparken og fra jernbaneparken og bort til CC langs Strandgata. Vi kommer også til å tilby gratis standplasser til matboder, men da kun til matprodusenter og ikke til eksempelvis lakrisboder. Det blir også flere boder i smaksteltet. Vi har også en hemmelighet på lur som vi ikke kommer til å slippe før i august. En sak som kommer til å gi oss pressedekning både nasjonalt og internasjonalt, sier Line Kildal hemmelighetsfullt.

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt!

Artikkeltags