Kvinners perspektiver, erfaringer og kunnskap trengs når morgendagens løsninger utvikles, og de trengs i alle bransjer. Gode forbilder er viktig.

NHO har tidligere lansert Næringslivets perspektivmelding. Der pekte organisasjonen på ti utviklingstrekk som har hatt, og vil få, betydning for samfunnet og arbeidslivet i Norge. Et av disse er likestilling.

Vekst i kvinners yrkesdeltakelse har stått for 1/5-del av verdiskapingsveksten i Norge siste 40 årene. Selv om vi har kommet langt med likestilling, er vi ikke i mål. Et eksempel på det er at sju av ti ledere i næringslivet er menn.

Det finnes nok av potensielt gode kvinnelige ledere, men de trenger å bli satt i situasjoner med ansvar. Med erfaringen om at det går bra, kommer lysten på mer. Et annet aspekt handler om kvinnene selv og det som sitter mellom øra. Troen på egen kompetanse og egne kvalifikasjoner er noe man selv må ta ansvar for – gjerne med å ta på seg for store sko og vokse inn i krevende oppgaver.

Ledere bør tilrettelegge for fleksibilitet, og for muligheten til å kombinere familie og arbeidsliv. Det er også behov for likestilling på hjemmebane, samt en barne- og familiepolitikk som muliggjør en jevnere fordeling både i arbeidsliv og hjemme.

Det må heller ikke glemmes at likestilling også handler om guttene. Frafall i skolen blant unge gutter, samt at helse og omsorgssektoren er underrepresentert av menn viser at det er utfordringer og ta tak i på flere fronter. At færre yrker oppfattes som bare for menn, eller bare for kvinner, er et bidrag til bedre likestilling.

Nettopp derfor er 8. mars fortsatt en viktig dag, hele året. Kvinnedagen representerer et rop om likestilling. Nylig har #Metoo bevegelsen gitt en beskrivelse av en kultur som må korrigeres. Den har nå satt en ny standard for hva som er greit. Et annet eksempel i år fra idretten viser at det er grunn til å minne om 8. mars, hele året. Fotballjenter i Lillesand vil ha mørkere shorts for å unngå at de er gjennomsiktige. De håpet å få støtte på årsmøtet i Lillesand idrettslag, men et flertall stemte nei.

Reaksjonene på vedtaket vekket sterk oppsikt. Mål fem i FNs bærekraftsmål handler om å oppnå likestilling og styrke jenter og kvinners stilling. Med kvinnedag kampanjen 2020 ønsker FN å samle generasjoner for å styrke jenter og kvinner.

Det finnes mange gode rollemodeller som har gått, og går foran i lederroller, som gründere, samfunnsdebattanter og politikertopper. Vær bevisst på hvem du vil være, vær en god rollemodell og la 2020 bli året der vi kan markere et veiskille for fremtiden.

Linn Alicia Slora Kristiansen, rådgiver NHO Innlandet

Henriette Klougart Jevnesveen, rådgiver NHO Innlandet

Tina Thorsen, organisasjonssjef for Innlandet Idrettskrets

Gjertrud Nordal, Fylkesleder for Høyres Kvinneforum og Fylkestingsrepresentant for Innlandet fylkeskommune

Luisa Arango, CEO og gründer Tagyourshoes

Anita Hager, CEO og eier av Intek Engineering AS

Ane Tostrud Holte, Internasjonal programkoordinator FORUT, nestleder i Lillehammer AP og kvinnenettverksansvarlig