Gå til sidens hovedinnhold

Klar marsjordre til Helse sør-øst

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Etter å ha lest de drøyt 110 høringssvarene til HSØ som var journalført før påskeuken begynte, er svaret til Helse sør-øst per dato så klart som det kan få blitt: Bygg hovedsykehuset i Moelv og legg akuttsykehuset til Elverum. Og når det i tillegg kan vises til Gjedrem og Høies forsikringer om at høringssvarene til Brukerutvalg (uansett adresse til det enkelte styremedlem) og Innlandets kommuner vil bli tillagt betydelig vekt, er fasitsvaret gitt.

En sammenstilling av journalførte høringssvar per 29 mars viste: 31 av berørte 42 kommuner har svart på høringsbrevet. 25 peker på Moelv som sitt primære ønske for hovedsykehuset. 6 kommuner har andre forslag. (Av disse peker 2 på Brumunddal, 1 skriver «nærmest Hamar»).

17 politiske lag/organisasjoner har svart. (Litt «smør på flesk» her da eksempelvis Helsepartiet har sendt inn tre svar, fra Helsepartiet Viken, Helsepartiet Innlandet og Helsepartiet og som alle med litt forskjellig ordlyd, konkluderer med at nåværende struktur er den beste løsningen også for morgendagen. Alle tre svarene er tatt med i dette sammendraget).

4 svar peker på Moelv som lokasjon for hovedsykehuset. 1 peker på Brumunddal. Noen har Moelv som sekundært ønske. Mange vil beholde nåværende struktur i håp om at det kan «redde» akuttsykehuset i Elverum.

6 bruker-/pasientorganisasjoner har sendt inn svar. 2 går for Moelv som vert for hovedsykehuset. Den største og viktigste (Brukerutvalget SI) peker på Moelv. De andre støtter hovedsykehus, men angir ikke sted.

30 lag/foreninger har svart. 3 peker klart på Moelv. Andre angir betydelig støtte til akuttsykehus i Elverum og varierer mellom å være tilhengere av hovedsykehus uten å nevne sted, til å ønske at nåværende struktur videreføres.

21 privatpersoner har svart. 8 sier ja til hovedsykehus i Moelv. Av de resterende svarene er det klar overvekt av dem som kun påpeker hvor viktig det er å beholde sykehuset i Elverum som akuttsykehus.

2 fagmiljøer har uttalt seg. Divisjon Prehospitale tjenester er klar i sitt og går inn for hovedsykehus i Moelv og akuttsykehus i Elverum. Overleger, avdelingssjefer og avdelingsledere ved gyn/føde/pediatri ved SI Gjøvik, SI Lillehammer og SI Elverum har uttalt seg i favør av hovedsykehus uten å peke på konkret sted.

5 høyskole/universitet/kompetansesenter har sendt svar. 3 går inn for Moelv som hovedsykehus. 1 går for nåværende struktur og 1 går for hovedsykehus, men nevner ikke sted.

Det skal tillegges og presiseres at mange har gitt uttrykk for liten tillit til samfunnsanalysen fra COWI/ Vista Analyse. Enkelte har også imøtegått og påvist feil og mangler i analysen. Det er å forvente at høringssvar som ble sendt inn i løpet av de siste timene før fristen utløp, blir journalført like over påske. Høringssvar fra overleger, avdelingssjefer og avdelingsledere ved Onkologisk miljø ved Kreftavdelingen og senter for lindrende behandling i Divisjon Gjøvik/Lillehammer, er i skrivende stund ennå ikke offentliggjort. Kanskje innsenderne av dette svaret får siste og avgjørende ord i høringsrunden? Det vil ikke være overraskende, for dette tilsvaret til HSØs høringsbrev er svært godt med særdeles tunge argumenter for hovedsykehuset ved østre brufot.

Så spørs det da: Skal Gjedrem gjøre som Høie, nemlig ekskludere høringssvar som ikke konkret svarer på de fire spørsmålene? Mange spørsmål kan stilles. Konklusjonen så langt i høringsrunden er soleklar. Moelv er stedet som nevnes oftest som vert for hovedsykehuset. Og like bastant kan man lese at det er et «folkekrav» at akuttsykehuset må legges til Elverum. Beslutningen synes innlysende for styret i SI når de 4. mai er første instans i beslutningsrekken. Summen av høringssvar som ønsker Brumunddal eller Hamar som vertskap for hovedsykehuset kan telles på en eneste hånd.

Kommentarer til denne saken