Litt pjusk om dagen? Du er ikke alene. Mens vi venter på de seneste offisielle sykefraværstallene, tilsier fraværssituasjonen hos store lokale arbeidsgivere at det er ekstra «mye som går» om dagen. Flere steder er det tidvis snakk om opp mot ti prosent sykefravær. Og nå kommer en ny smittebølge av koronavirus. Slik ser det i alle fall ut i Folkehelseinstituttets økende smittetall, pluss overvåkningen av avløpsvann i Oslo-området.

I den seneste ukerapporten skriver FHI at det ikke går an å si noe sikkert om hvor omfattende denne nye bølgen vil bli. De mener likevel det er «trolig» at en ny runde med de virusvariantene vi har sett til nå, neppe vil bli en «betydelig» større belastning på sykehusene enn sommerbølgen i år.

På samme tid i fjor ville en så upresis og vag beskrivelse av det som ventet, ført til kriseforberedelser og tiltak. Ikke ulikt det som faktisk skjedde. Etter et ekstremt kriseår, kjennes det allerede lenge siden koronavirus var den altoverskyggende faren. Men for snart ett år siden ble det igjen innført skjenkestopp, munnbindpåbud og strenge smittevernregler. I dag ser vi at det gikk bedre enn fryktet.

Mens ganske mange av oss overhodet ikke merket noe til sommerbølgen i år, var det en ganske ekstrem periode blant annet for sykehusansatte som måtte fylle inn for hverandre mens fraværstallene nådde nye høyder. Og nå stålsetter helsetjenesten seg for enda en smittebølge, denne gang kanskje i kombinasjon med sesonginfluensaen, som pleier å bite seg fast fra november og utover.

Nå er det to råd som gjelder; ta influensavaksinen – og hold deg hjemme hvis du ikke er frisk. Med mindre det dukker opp en ny, aggressiv virusvariant, beroliger kommuneoverlegen i Gjøvik med at det ikke er på tale å gjeninnføre påbud av smittevernhensyn denne førjula.

Det kan blant annet et hardt prøvet kulturliv og restaurantbransjen glede seg over, når startskuddet til helga går for julekonsertene og julebordsesongen.

Det er godt å vite at noe er på vei tilbake til normalen, i fortsatt helt unormale tider.