Elever og studenter i hele Norge har i disse dager fått tilbud om studieplass for helsefaglig utdanning. På vegne av ufattelig mange: Tusen takk for at du valgte akkurat denne spennende karriereveien!

Da coronaen slo inn i landet vårt var det nemlig helsepersonell vi klappet for! Vi klappet fram kvinner og menn som sto midt i krisa på vegne av oss alle. De er helsefagarbeidere, vernepleiere, sykepleiere og andre helsehelter ikledd fullt beskyttelsesutstyr. De er proffe helsearbeidere som tar vare på dem vi er glad i – og som sikrer at det vonde viruset ikke finner veien inn i hjemmene våre.

Vi kjenner dem som samfunnskritiske yrker, og vi kan like gjerne legge til at vi nå også snakker om framtidas yrker. For dem som fremdeles måtte være i tvil: Coronapandemien har vist at vi ikke klarer oss uten den utdanningen du nå går i gang med. Vi trenger deg!

Norsk arbeidsliv ble hardt rammet av krisa. Mange ble permitterte og usikkerheten kom krypende inn i kropp og sinn. Du som nå står på terskelen til en helseutdanning kan imidlertid se langt lysere på årene som kommer.

Det er mange oppgaver som skal løses, og det er ikke bare én yrkesgruppe som skal ta i et tak. Tiden er mer enn moden for å legge profesjonskampen til side, og la alle de fantastiske og unike helseyrkene se nytten av hverandre og spille på lag, det er da vi er aller best! Vi i Fagforbundet Innlandet ønsker alle helseyrkene velkommen. Det mangler blant annet vernepleiere, helsefagarbeidere, sykepleiere, bioingeniører og ergoterapeuter, skriver Statistisk sentralbyrå i en rapport om arbeidsmarkedet for helsepersonell fram mot 2035.

Det er nok elendighet til oss alle, pleier vi spøkefullt å si. Det er med andre ord et økende antall personer som trenger behandling og pleie – og som trenger din hjelp.

Lykke til med utdannelsen! Du har nå tatt første steg på veien til et fantastisk flott yrke.