Kjøpte storgarden Viker for 18 millioner. Har allerede avtalt videresalg - i to deler

Christen Sveaas ønsker å dele storgarden Viker ved Randsfjorden i to. Han har allerede inngått avtaler om å selge skogen til AS Kistefos Tresliberi, som han eier, og gardstunet og landbruksjorda til driftssjefen i selskapet sitt.