Kjøpte gård til 10,8 millioner kroner – konsesjon innvilget

De nye eierne av landbrukseiendommen Hørstad i Vardal har fått konsesjon.