Kjøperne av Hermanrud gård: – Fylkesmannen burde være mer opptatt av bo- og driveplikten enn prisen folk er enige om

Kjøperne av Hermanrud gård på Kapp mener konsesjonsmyndigheten burde være mer opptatt av bo- og driveplikten, og hva slags planer nye eiere har for landbrukseiendommen, enn prisen kjøper og selger er blitt enige om.