Kjøpere som Ole Henrik (22) vil Vestre Toten ha

Storbonden fikk nei. En ung kubonde fra Kolbu får overta Midtbustuen.