Gå til sidens hovedinnhold

Kjøkken og trivsel i Vestre Toten

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er i dag en økende bevissthet om at mat er en svært viktig trivsels- og helsefaktor for pleietrengende. Vestre Toten kommune har nå en gyllen mulighet til å tenke nytt og framtidsrettet omkring kosthold og ernæring for eldre og andre med omsorgsbehov. Derfor har Vestre Toten Senterparti foreslått å bygge institusjonskjøkken (nærkjøkken) i tilknytning til både Gimle og Raufoss Helsetun. Dette vil gi nærhet til brukerne, og helt andre muligheter til å utvikle et tilbud som gir økt matglede og forbedret livskvalitet. Dette er det svært mange i kommunen som etterspør.

Men dette faller tydeligvis Arbeiderpartiet og Kjell Borglund tungt for brystet. I OA 29.6 er han på krigsstien, og fastslår at hensynet til de ansatte i dagens modell er det eneste som teller. Han harselerer med den trivselen som Senterpartiet ønsker å skape, og avviser alle tanker om kvalitetsforbedring med økt matglede og livskvalitet for de eldre. Borglund harselerer også med begrepet nærkjøkken, som han mener er noe Sp har funnet opp. Faktum er at dette er tiltak som blir kraftig stimulert ved at Staten tar halvparten av regninga i tillegg til momskompensasjon. Men det er vel for mye forlangt at Borglund skal sette seg inn i noe som ikke passer hans egne argumenter.

Samtidig skyver han de hjemmeboende foran seg og mer enn antyder at de kommer til å få et dårligere tilbud med Senterpartiets løsning. Senterpartiet er ærlig på at vårt forslag tar utgangspunkt i behovene hos dem som har tilhold på Gimle og Raufoss Helsetun. Men det betyr ikke at de hjemmeboende skal nedprioriteres. Det ideelle er at disse også betjenes ved å utnytte kjøkkenkapasiteten på de to institusjonene. Da vil også denne gruppen få glede av den variasjon i middagsretter, råvarer og tilberedning som institusjonsbeboerne får nyte godt av. Men siden dette ikke er utredet grundig nok, har vi i denne fasen valgt også å peke på andre alternativer.

Utgangspunktet for Senterpartiet er ikke å flytte arbeidsplasser ut av Vestre Toten, snarere tvert imot. Men vi kommer aldri til å forlate tankegangen om at det i omsorgssektoren, som i alle andre sektorer, er hensynet til brukerne som skal ha forrang.

Kommentarer til denne saken