Det var godt å lese Bjug Ringstads innlegg om at Kjerkol skulle «Lytt til oss som har pasientskjorta på – bygg Mjøssykehuset nå»Han viser til at brukerutvalget både i Sykehuset Innlandet og i Helse Sør-Øst enstemmig har støttet Mjøssykehuset.

Fra enkelte hold blant de som jobber mot Mjøssykehuset blir det hevdet at folk er på sykehuset bare noen få ganger i livet. Trond Kjernli skrev i et leserinnlegg for en tid tilbake: «Jeg ser stadig folk skriver om at pasienter blir sendt som pakkepost mellom sykehusene i Innlandet. Dette er selvsagt bare vås. Det er ingen pasienter som blir pakket inn, og sendt avgårde. Men det er selvsagt slik at pasienter kan få en diagnose et sted, behandling på et annet sykehus, og etterkontroll på et tredje. Eller at de blir behandlet for kreft ved et sykehus, og hjerteoperasjon ved et annet. Dette har dog lite med pakkepost å gjøre.»

Det er jo ingen som har påstått at man blir pakket inn når man blir sendt fra sykehus til sykehus.

I dag har jeg sett på besøkshistorikken i kjernejournalen min. Besøkshistorikk er en oversikt over hvor du har vært som pasient på sykehus og hos spesialister, tilbake til 2008. For meg viser besøkshistorikken 234 besøk så langt. Der er også rehabiliteringsopphold medregnet. «Noen få ganger i livet», hevdes det.

Jeg har til nå vært på Granheim lungesykehus, Lillehammer sykehus, Gjøvik sykehus, Hamar sykehus, Elverum sykehus, Tynset sykehus, LHL-sykehuset/A-hus på Gardermoen, Ullevål sykehus, Ringen rehabiliteringssenter og i neste uke skal jeg også til Revmatismesykehuset på Lillehammer.

Styret i Sykehuset Innlandet og styret i Helse Sør-Øst har gått inn for Mjøssykehuset. Ansattrepresentantene i Sykehuset Innlandet (3 av 4) er klare på at Mjøssykehuset er rett valg.

Kjerkol bør utvilsomt lytte til de som har pasientskjorta på. Det er dyrt å skyve avgjørelsen foran seg. Og slitsomt for pasientene som er avhengig av sykehusene.