Gå til sidens hovedinnhold

Kjenner du noen 14 år gamle jenter? Ja? Tenker du at de er klare til å gifte seg?

oa mener

Kjenner du noen 14 år gamle jenter? Ja? Tenker du at de er klare til å gifte seg? Og føde barn?

Det er virkeligheten i 117 land der barneekteskap fortsatt er tillatt, selv om FNs barnekonvensjon har konstatert at det er forbudt. Tradisjonene er sterke. Mannskulturen dominerer. I flere kulturer er det fremdeles slik at jenter ikke tillegges lik verdi som gutter, mens et svakt lovverk og utøvelsen av dette ikke beskytter jenter.

Det er vanlig å regne at 650 millioner kvinner som lever i dag, ble gift mens de var barn. De siste 20 årene har antall barneekteskap blitt rapportert å synke. Men så kom koronapandemien. Temaet for årets TV-aksjon er dessverre blitt aktualisert på nytt.

Når fattigdommen øker, ser flere familier seg avhengig av jentebarnas medgift for å kunne overleve. Dessuten blir hun i teorien sørget for av sin mann. UNICEF anslår at 10 millioner flere jenter kan ende som barnebruder innen 2030 på grunn av koronapandemien.

Redd Barna på sin side anslår at pandemien alene kan ha ført til én million flere graviditeter blant mindreårige i 2020. Svært mange barnebruder dør i forsøket på å bære fram barn, mens de selv er barn. Redd Barna tror at så mange som 22.000 jenter hvert år mister livet av den grunn.

Disse tradisjonene er ikke bare skadelige for jentene, kvinnehelsen, utdanningsnivået og samfunnene som ikke benytter seg av halvparten av sine innbyggere. Barneekteskap hindrer også likestilling, fattigdomsbekjempelse og i ytterste konsekvens – global utvikling.

Inntektene fra årets TV-aksjon går til Plan International Norge og er øremerket tiltak mot barneekteskap. Det handler om alt fra skolestipend til jenter, slik at det skal lønne seg å la jenter få gå på skolen, til å gå fra dør til dør i landsbygdene og snakke med de som bestemmer.

Temaet treffer åpenbart. Allerede før søndagens bøssedugnad har årets TV-aksjon samlet inn mer enn 44 millioner kroner. Det er spennende å se at blant andre Gjøvik kommune engasjerer seg tungt for å øke støtten. Alt ligger til rette for at Plan International Norge vil kunne tilrettelegge for et betydelig bidrag til arbeidet mot barneekteskap etter TV-aksjonen.

Kommentarer til denne saken